Aviation är en klassisk gindrink/cocktail som har sitt ursprung från förbudstiden i USA. Drinken består av gin, crème de violette, maraschino likör och citronjuice. Drinken skapades av Hugo Ensslin, bartender på hotell Wallick i New York. Första gången som Aviation omnämns i tryckt format är…